Sztuczne oddychanie

Uklęknąć obok głowy ratowanego, unieść jego kark i odchylić glowę głęboko do tyłu, jednocześnie podtrzymując dolną szczękę, udrożnić drogi oddechowe. Lewą ręką zacisnąć nozdrza, ustami wdmuchiwać powietrze bezpośredniu lub przez gazę, chustkę i liczyć 21,22,23,24 - po czym głęboko nabrać powietrze i powtórzyć czynność.

sztuczne oddychanie1

W tym samym ułożeniu ratujący puszcza nozdrza poszkodowanego i przystawia ucho do jego nosa, aby stwierdzić czy ulatuje powietrze wydychane.

 

Obserwować ruchy klatki piersiowej

sztuczne oddychanie2

Wydech trwa również około 4 sekund (liczenie od 21 do 24).

Cykle oddechowe powtarzać w rytmie 12 razy na minutę. U niemowląt i małych dzieci - koło 20 razy.

Sztuczne oddychanie należy rozpocząć jak najszybciej i prowadzić je jak najdłużej - aż do przybycia fachowej pomocy lub do powrotu samoistnego oddychania i krążenia.

Ocena skuteczności: źrenice dotychczas szerokie zaczynają się zwężać i reagować na światło. Tętno powraca (badamy nad tętnicą szyjną).